معرفی وبلاگ
ایران تونگین ولعل دنیاهستی//ایران توفریبنده وزیباهستی نام تونکوست چون کهن ایرانی//تاریخ خجسته یل وشیرانی// مهدهنری نقش جهان درگاهت//شیرازوسپاهان اثرزیبایت// هرکس گذرش درتورسدمی بیند//ازشاخه زیبات گلان می چیند// هردم که نظردررخ توبنماید //مدهوش تووجلوه کویت باشد// آثارتوزیباونکودرهمه جاست//هرشهربه آثارخوشت می نازد// مهمان چوبه این نغمه سرا بازآید//درکوی توگرددبری ازغم یادش// اثرمدیروبلاگ محمدعلی حاجیان
دسته
لرنيگ سنترمرجع تخصصي آموزش هاي وب
رابين وب آموزش برنامه نويسي وب
وبلاگ آي كامپ
آموزش ويديويي فتوشاپ،فلش و...............
Cg TV
قوي ترين و بهترين سايت آموزشي كشور
ايران سرزمين – آموزش طراحي صفحات وب
سايت تخصصي آموزش جاوااكسريپت،وب وطراحي
ايران سرزمين
بوق بوق ايران
ايران شناسي
ايرانگردي
ايران هميشه جاويدان
پايتخت فرهنگي جهان اسلام
ايرووون
4چشم
ميهن ما
توريسم ايران
هنرصنايع دستي وخانواده
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1511235
تعداد نوشته ها : 2866
تعداد نظرات : 132

JavaScript Codes
Rss
طراح قالب

سخنورداناي توس حكيم ابوالقاسم فردوسي درمشهدمقدسس آرميده وآرامگاه اين حماسه سراي بزرگ ايراني بزرگترين جاذبه گردشگري  دراين شهرمي باشدمناظرداخلي باغ زيباي اين سخنور جلوه زيبايي به بينده مي دهدوقتي دردرون باغ به موزه اين شاعرپارسي واردمي شويم  درابتدامحل دفن اوراكه گردشگران دراطراف آن تجمع نموده اندنظربيننده راجلب مي كندبي اختياربه جمع نظاره كنندگان مي شتابيم وودرودخودرابه آن مردحماسه سراتقديم ميكنيم سپس به تماشاي كنجينه هاي هنرموزه مي پردازيم كه بانقوش متعددي ازنقشينه هاي حماسه اي شاهنامه روبرومي شويم كه ديدن هريك ازكتيبه هاازنظرزيبايي ومرتبط بودن با اين سخنوربي نظيراست بازديدازموزه فردوسي براي گردشگرخاطره زيبايي ازاين مجموعه زيبادرخاطره به جاي خواهدنهاد.

تاپستي ديگرخدانگدار

آرامگاه فردوسي

آرامگاه فردوسي

آرامگاه فردوسي

آرامگاه فردوسي

سه شنبه ششم 10 1390 22:16

كوه سنگي مشهدمقدس يكي ازجاذبه هاي گردشگري براي زائرين زيارتگاه هشتمين امام شيعيان جهان است اين پارك زيبا وديدني دردامنه كوه سنگي قرارداردويكي ازمشهورترين پارك هاي قديمي وزيباي ايران زمين است كه دردامنه كوههاي جنوبي مشهدمقدس قراردارددربالاي اين پارك دوكوه بزرگ سنگي قرارداردكه براي حضورگردشگران زيباسازي شده است وبقيه پارك درمحوطه بسياروسيع وپهناوري  كه حدودبيست هزارمترمربع داراي استخر ورستوران هاي متعددومراكزخريدومراكزورزشي وشهربازي ومناسب براي گردشگراني كه به كوه نوردي درحدساده علاقمندباشندمناسب است.ازبالاي كوه سنگي مناظرسرسبزاطراف بسيارديدني وجاذبه گردشگري فوق العاده اي داردوازنظرزيبايي مناظروبلندي چشم اندازازپارك هاي ديگرايران حتي پارك ملت وجمشيديه تهران امتيازات والايي راداردوبازديداين مجموعه تفريحي به گردشگران توصيه مي شود.درپست هاي بعدي باجاذبه هاي گردشگري آشناخواهيم شد.خدانگهدار

پارك كوه سنگي مشهد

پارك كوه سنگي مشهد

پارك كوه سنگي مشهد

پارك كوه سنگي مشهد

دوشنبه پنجم 10 1390 21:20

براي زائرين امام رضاعليه السلام بهترين موقعيتي هست كه بعداعمال زيارت ازمجموعه فرهنگي حماسه سراي ايران زمين فردوسي كه در20كيلومتري شمال شرقي شهرمشهدقرارداردديدن كنند وجاذبه زيباي موزه اين مكان راازنزديك مشاهده كننددراين پست تعدادي تصويركه نمودارآن مكان  جذاب وديدني است راقرارداده ام.شما وقتي داخل موزه فردوسي مي شويدبا باتابلوهاي زيبا كه نموداركتاب سي ساله اين شاعراست روبرومي شويداشكالي زيبا ازقصه هاي شاه نامه به نحوي زيباحكاكي وبه تصوير درتابلوهاي نفيس همراه بااشعاراين نامداردرسرتاسرموزه قرارگرفته است كه گردشگران رابه دوران حماسي آن زمان مي كشاندتوصيف اين مكان درحدي نيست كه بااين اشارات بتوان حق مطلب راادانمودجلوه هاي زيباي اين موزه خارج ازوصف وبيان است درپست هاي بعدي باديگرمكان هاي گردشگري اين شهرمقدس آشناخواهيم شد.تاآينده اي نزديك خدانگهدار.

موزه مجموعه فرهنگي فردوسي

موزه مجموعه فرهنگي فردوسي

موزه مجموعه فرهنگي فردوسي

موزه مجموعه فرهنگي فردوسي

يکشنبه چهارم 10 1390 21:34

 مجموعه فرهنگي باغ آرامگاه فردوسي

 مجموعه فرهنگي باغ آرامگاه فردوسي

 مجموعه فرهنگي باغ آرامگاه فردوسي

مشهدمقدس مدفن امام علي ابن موسي الرضاامام هشتم شيعيان جهان است براي ايرانيان كه زيارت اين امام عزيزرامي تواننددروطن مشرف شوندزهي افتخارومباهات است دراين پست تك شعري  به خاطرم آمدكه بي مناسبت نيزعرض كنم.

چه خوش بودكه برآيدزيك كرشمه دوكار       زيلرت شه عبدالعظيم وديدن يار

مقصودازاين شعرچنين است كه وقتي زيارت امام رضاع رادرمشهدمقدس بجاآورديم بايدتوجه كنيم كه جاذبه هاي گردشگري بسياري دراين شهرمقدس وجودداردكه درنوع خودديدني وموجب غرورايرانيان نيزهست يكي ازاين جاذبه هاي گردشگري مجموعه فرهنگي باغ آرامگاه فردوسي حماسه سراي ايراني در20كيلومتري شمال شرقي شهرمشهددرمسيري منشعب ازراه عمومي مشهدبه كلات نادري نزديك به شهرتاريخي طابران وبقعه تاريخي هارونيه قراردارددرپست هاي بعدي ديگرديدني هاي اين شهرمقدس رامعرفي مي نمايم خدانگهدار

يکشنبه چهارم 10 1390 17:3

پارك جنگلي سرخ حصارپارك جنگلي سرخ حصارپارك جنگلي سرخ حصارپارك جنگلي سرخ حصار

پارك تفريحي سرخ حصار درشرق تهران قراردارداين پارك بافضايي وسيع يكي اززيباترين محل گردشگري درتهران مي باشدانواع درختان گوناگون كه اكثرآنهاباگلهاي زينتي در بهار وتابستان جلوه خاصي به محيط اطراف خودمي بخشندجاذبه گردشگري راچندچندان مي كننداين پارك علاوه برآلاچيق هاي فراوان كه براي گريزازباران هاي موسمي براي گردشگران درنقاط مختلف پارك قرارداردمكان هاي ديگرچون پيست دوچرخه سواري راشامل مي شودكه درنوع خودبي نظيراست مكان ديگرجاذبه هاي گردشگري اين پارك زيبافضايي سرپوشيده براي تيراندازي دايرنموده اند.

درموقع سپيده زدن صبچ گاهي دوستاني كه براي پياده روي راهي اين پارك جنگلي مي شوندباگونه هاي مختلفي ازحيوانات مثل روباه،جوجه تيغي وديگرحيوانات روبروخواهندشددرحاشيه بودن اين پارك جنگلي ازشهرباعث شده است آب وهواي تميزي نيزداشته باشد.

اين پارك جنگلي دراي چنيدين راه ورودي است كه ازخيابان اسب دواني درچهارراه تهران پارس وازخيابان دماوندنرسيده به بيمارستان سرخ حصاردوست داران طبيعت مي توانندنهايت استفاده رابنماينداين پست براي گردشگراني شهرهاي ديگرايران نيزمي تواندراهنماومفيدواقع شودتاپستي ديگرخدانگهدار

شنبه سوم 10 1390 19:9

كشتي يوناني جزيره زيباي كيش

يكي ديگرازجاذبه هاي گردشگري جزيره زيباي كيش تماشاي كشتي يوناني است اين كشتي كه درساليان گذشته درنزديكي ساحل كيش به گل نشسته است درغروب افتاب بسيارديدني است.

گردشگراني كه دراين ساعت نظاره گركشتي يوناني هستنددرابتدامي انديشندكه مساحتي كوتاه مثلاًحداكثرده متربيشترباكشتي فاصله ندارنددرصورتي كه غروب خورشيدباانعكاس نورزيبايي كه ازخودمنعكس نموده اين فاصله چندصدمتري راكوتاه متصورمي كندوچلوه تماشاي اين كشتي درغروب آفتاب  بسيارزيبا جلوه مي كندلازم به ذكراست كه دراثرمرورزمان قسمت هاي پاييني كشتي درحال پوسيدن است ولي اكثرگردشگران بيشتردرغروب خورشيدبه تماشاي كشتي يوناني مي رونددرپست هاي ديگربيشترباديدني هاي اين جزيره زيبا آشناخواهيم خدانگدار

جمعه دوم 10 1390 23:8

جاذبه هاي گردشگري جزيره زيباي كيش

درپست هاي قبلي مواردي اندك ازجاذبه هاي  جيره زيباي كيش رامعرفي حضورتان نمودم دراين پست ازپارك دلفين هاكه درباغ پرندگان كيش قرارداردنكاتي زيباكه جاذبه آفرين براي ايرانگردان است بيان مي كنم.

درقسمتت وسيعي ازمجموعه هاي باغ تفريحي اين جزيره زيباجايگاهي زيبابراي گردشگران وجودداردكه استخرشناي دلفين هاي تربيت شده قراردارد.

لازم به ذكراست كه درگذشته نه چندان دورازافرادغيرايراني براي آموزش دلفين هادرصحنه نمايش استفاده مي شد.

امااكنون جوانان مستعدايراني آموزش دلفين هارابرعهده دارندودركارخودچنان زيبامهارت نشان داده اند.كه گوي سبقت راازمربيان خارجي دلفين هاربوده انداين مطلب رااكثركساني كه درقبل شاهدنمايش مربيان غيرايراني بوده اندبه دفعات بيان مي نمودند.

درپست آينده ازجاذبه هاي دگراين جزيره زيبا درج خواهد.تاپستي دگرخدانگهدار

جمعه دوم 10 1390 22:25

منظره اي ازباغ پرندگان وتصويرمديروبلاگ

باغ پرندگان جزيره كيش

هواي روح انگيزگلهاي زيباومناظرزيباي جزيره زيباي كيش درفصل زمستان تهران ومناطق سردسير بسيارزيباوروح انگيزاست گردشگري دراين فصل ايران گردان رابه اين منطقه جذب مي كندجاذبه هاي ديگراين جزيره زيبابسيارفراوان استبه عنوان مثال درباغ پرندگان كيش ازگونه اي ازتمساح نيزنگهداري مي شودكه ديدن آن خالي ازلطف وخاطره نيست

درپست هاي بعدي ازديگرجاذبه هاي گردشگري اين جزيره زيبابراي شمادوستان خاطرات بيشتري منعكس مي كنم تاپستي ديگرخدانگهدار

جمعه دوم 10 1390 12:43

سرماي زمستان تهران ودامنه هاي البرزباهواي بهاري جزيره زيباي كيش قابل توجه همه ي ايرانگردان وگردشگران دراين فصل است.

بهترين فصل براي سفربه كيش اواخرپاييز وزمستان است دراين ايام كيش جزيره آرام وزيبابراي گردشگري ودوري ازازدهام خودروهاوديدن محيط آرام،سرسبزباديدني هاي فراوان انتخاب مناسب وخاطره انگيزهست يكي ازده هامكان هاي ديدني اين جزيره آرام وزيبامجموعه ديدني هاي باغ پرندگان است درپست هاي آينده باديگرمكان هاي اين جزيره زيباآشناخواهيم شد.خدانگهدار

پنج شنبه اول 10 1390 18:12
X