معرفی وبلاگ
ایران تونگین ولعل دنیاهستی//ایران توفریبنده وزیباهستی نام تونکوست چون کهن ایرانی//تاریخ خجسته یل وشیرانی// مهدهنری نقش جهان درگاهت//شیرازوسپاهان اثرزیبایت// هرکس گذرش درتورسدمی بیند//ازشاخه زیبات گلان می چیند// هردم که نظردررخ توبنماید //مدهوش تووجلوه کویت باشد// آثارتوزیباونکودرهمه جاست//هرشهربه آثارخوشت می نازد// مهمان چوبه این نغمه سرا بازآید//درکوی توگرددبری ازغم یادش// اثرمدیروبلاگ محمدعلی حاجیان
دسته
لرنيگ سنترمرجع تخصصي آموزش هاي وب
رابين وب آموزش برنامه نويسي وب
وبلاگ آي كامپ
آموزش ويديويي فتوشاپ،فلش و...............
Cg TV
قوي ترين و بهترين سايت آموزشي كشور
ايران سرزمين – آموزش طراحي صفحات وب
سايت تخصصي آموزش جاوااكسريپت،وب وطراحي
ايران سرزمين
بوق بوق ايران
ايران شناسي
ايرانگردي
ايران هميشه جاويدان
پايتخت فرهنگي جهان اسلام
ايرووون
4چشم
ميهن ما
توريسم ايران
هنرصنايع دستي وخانواده
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1511240
تعداد نوشته ها : 2866
تعداد نظرات : 132

JavaScript Codes
Rss
طراح قالب

قله سبلان

اردبيل

 

قله سبلان

اردبيل

 

درياچه راس قله سبلان

اردبيل

 

گلهاي وحشي

كوه سبلان

 

گلهاي وحشي

كوه سبلان

   

گلهاي وحشي

كوه سبلان

 

شقايق هاي وحشي

كوه سبلان

 

گلهاي وحشي و آبشار

دامنه سبلان

 

گلهاي وحشي و آبشار

دامنه سبلان

 

آبشار

دامنه سبلان

   

گرزهاي ديو

دامنه سبلان

 

گرزهاي ديو

دامنه سبلان

 

درياچه شورابيل

شهر اردبيل

                                                                      

سد جيرفت

 

سد جيرفت

 

سد جيرفت

 

سد جيرفت

 

سد جيرفت

 
 
 

سد جيرفت

 

سد جيرفت

 

سد جيرفت

 

درياچه سد جيرفت

 

تنگ نراب هليل رود

 
 
 

تنگ نراب

 

خانه تاريخي

 

مجسمه مرغ جيرفتي در يكي ازميادين شهر

 

موزه باستان شناسي جيرفت

 

سد جيرفت

 
 
 

محصول مركبات جيرفت

 

محصول مركبات جيرفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خرابه هاي شهر قديمي جيرفت (دقيانوس)

 

خرابه هاي شهر قديمي جيرفت (دقيانوس)

 

محوطه باستان شناسي كنارصندل

 

محوطه باستان شناسي كنارصندل

 

محوطه باستان شناسي كنارصندل

 
 
 

آثار به دست آمده از تمدن هليل

 

آثار به دست آمده از تمدن هليل

 

آثار به دست آمده از تمدن هليل

 

آثار به دست آمده از تمدن هليل

 

آثار به دست آمده از تمدن هليل

 
 
 
 

ارگ بم

قبل از زلزله

 

ارگ بم

قبل از زلزله

 

ارگ بم

قبل از زلزله

 

ارگ بم

قبل از زلزله

 

ارگ بم

قبل از زلزله

 
 
 
 

ارگ بم

بعد از زلزله

 

آوارها زلزله

شهر بم

 

تدفين اجساد

زلزله بم

 

حمل اجساد

زلزله بم

 

آوارهاي شهر

زلزله بم

 
 
 

ساختمانهاي مقاوم

زلزله بم

 

خرابي زلزله

شهر بم

 

خرابي زلزله

شهر بم

 

ساختمانهاي مقاوم

زلزله بم

 

آوارهاي شهر

زلزله بم

 
 
 

ارگ بم

بعد از زلزله

 

تدفين اجساد

زلزله بم

 

آوارهاي شهر

زلزله بم

 

خرابي هاي زلزله

شهر بم

 

تدفين اجساد

زلزله بم

 
 
 

آوار منازل

زلزله بم

 

خرابي ساختمانها

زلزله بم

 

آوارهاي زلزله

شهر بم

 

ساختمانهاي مقاوم

زلزله بم

 

ساختمانهاي مقاوم

زلزله بم

 
 
 

آوار شهر

زلزله بم

 

آوار

زلزله بم

 

رسانه هاي جهان

 

ارگ بم

قبل از زلزله

 

ارگ بم

قبل از زلزله

 
 
 

ساختمانهاي مقاوم

زلزله بم

 

آوار زلزله

بم

 

آوار زلزله

شهر بم

 

ارگ بم

بعد از زلزله

 

خرابي هاي زلزله

شهر بم

 
 
 

حمل اجساد

زلزله بم

 

تدفين اجساد

زلزله بم

 

امداد خارجي

زلزله بم

 

آوارهاي زلزله

شهر بم

 

كودكان بي سرپناه

زلزله بم

 
 
 

ارگ بم

بعد از زلزله

چهار سوق بازار كرمان

 

چهار سوق بازار كرمان

 

پته فروشي بازار كرمان

 

بازاركرمان راسته مسگرها

 

قلعه دختر كرمان

 
 
 

نمايشگاه گردشگري

يخدان مويدي

 

يخدان مويدي كرمان

 

مسجد امام خميني كرمان

 

گنبد مشتاقيه كرمان

 

مسجد جامع كرمان

 
 
 

بازار كرمان

 

بازارمسگري كرمان

 

قلعه اردشير كرمان

 

صنايع دستي كرمان

 

بازار كرمان

 
 
 

قبور قديمي كرمان

 

گردشگران خارجي كرمان

 

موزه صنعتي كرمان

 

يخدان قديمي كرمان

 

گنبد جبليه كرمان

 
 
 

صنايع دستي كرمان

 

يخدان مويدي كرمان

 

بازار مسگري كرمان

 

گنبد جبليه كرمان

 

شاه نعمت اله ولي ماهان

 
 
 

حمام گنجعليخان كرمان

 

حمام گنجعليخان كرمان

 

حمام گنجعليخان كرمان

 

حمام گنجعليخان كرمان

 

حمام گنجعليخان كرمان

 
 
 

حمام گنجعليخان كرمان

 

يخدان مويدي كرمان

 

تخت درگاه قلي بيگ كرمان

 

بادگير قديمي كرمان

 

 

بادگير قديمي كرمان

 
 
 

ميدان گنجعليخان كرمان

 

گنبد چهار سوق

بازار كرمان

 

بازار مسگري كرمان

 

مسجد جامع كرمان

 

معدن ماسه

كارخانه سيمان كرمان

 
 
 

امامزاده حسين جوپار

 

امامزاده حسين جوپار

 

امامزاده حسين جوپار

 

امامزاده حسين جوپار

 

امامزاده حسين جوپار

 
 
 

امامزاده حسين جوپار

 

امامزاده حسين جوپار

 

قنات گهرريزجوپار(قديمي ترين قنات دنيا)

 

قنات گهرريزجوپار(قديمي ترين قنات دنيا)

 

مسجد صاحب الزمان قنات گهرريزجوپار

 
 
 

شش مقسم قنات گهرريزجوپار

 

به طرف قلل كوه جوپار

 

قله سه شاخ جوپار

 

قله گلچين وپلوار ماهان

 

باغ شاهزاده ماهان

 
 
 

اتوبان هفت باغ

 

امامزاده حسين

جوپار

 

تابلوشاهزاده فرمان فرما

موزه ماهان

 

باغ شاهزاده

ماهان

 

باغ شاهزاده

ماهان

 
 
 

باغ شاهزاده قديم

ماهان

 

باغ شاهزاده

ماهان

 

سردر بيروني

باغ شاهزاده ماهان

 

تابلو

باغ شاهزاده ماهان

 

نماي داخلي

باغ شاهزاده ماهان

 
 
 

نماي دروني سردر

باغ شاهزاده ماهان

 

نماي داخلي

باغ شاهزاده ماهان

 

مقبره شاه نعمت الله ولي ماهان

 

شاه نعمت اله ولي ماهان

 

شاه نعمت اله ولي ماهان

 
 
 

مقبره شاه نعمت الله ولي ماهان

 

مقبره شاه نعمت الله ولي ماهان

 

تمثال نقاشي شاه نعمت الله ولي ماهان

 

كشكول شاه نعمت الله ولي ماهان

 

مقبره امير نظام گروسي ماهان

 
 
 

امامزاده حسين جوپار

 

ارگ راين

 

ارگ راين

 

راين

 

شير خدا راين

 
 
 

ارگ راين

 

ارگ راين

 

ارگ راين

 
 
 
 

پيست اسكي

تونل سيرچ

 

پيست اسكي

تونل سيرچ

 

پيست اسكي

تونل سيرچ

 

كارگاه صنايع دستي

راين

 

صنايع دستي

راين

 
 
 

نبكاها

شهداد

 

امامزاده زيد

شهداد

 

كمپ كويري

شهداد

 

كمپ كويري

شهداد

 

قلعه تاريخي

شفيع آباد شهداد

 
 
 

قلعه تاريخي

شفيع آباد شهداد

 

قلعه تاريخي

شفيع آباد شهداد

 

قلعه تاريخي

شفيع آباد شهداد

 

مجتمع آب گرم جوشان(سيرچ)

 

سالن هاي آب گرم جوشان

 
 
 

امامزاده سلطان حسن شاه آب گرم

 

كارخانه سيمان

كرمان

 

كارخانه سيمان

كرمان

 

نماي شهر كرمان

از كوههاي صاحب الزمان

 

نماي سرآسياب شش

از كوههاي صاحب الزمان

 
 
 

نماي جنگل قائم

از كوههاي صاحب الزمان

 

امامزاده شهيد الثاني فوسك

 

امامزاده شهيد الثاني فوسك

 

مزرعه اي در فوسك با مترسك هاي زيباي آن

 

كوچه باغ پائيزي زيباي فوسك

 
 
 

نمايشگاه گل

كرمان

 

نمايشگاه گل

كرمان

 

نمايشگاه گل

كرمان

 

نمايشگاه گل

كرمان

 

نمايشگاه گل

كرمان

 
 
 

نمايشگاه گل

كرمان

صخره اي عظيم ويكپارچه در حوالي رود فرق

 

روستاي رود فرق

 

غارهاي طبيعي دره رود فرق

 

چشمه آب معدني دره آبشار رود فرق

 

نرگس زارهاي زيباي دره آبشار رود فرق

   

آبشار وُروار(رودفرق) بلند ترين آبشار ايران

 

درخت كهنسال وبزرگ ارس(سرو كوهي) جبال بارز جنوبي

 

بالاي آبشار رود فرق منتهي به قله علم شاه

 

قله علم شاه بلند ترين ارتفاع جبال بارز

 

كتوك(كوار عشايري)جبال بارز

   

درخت زيتون وحشي جبال بارز

 

درخت بادام كوهي جبال بارز

 

دره زيباي كرور جبال بارز جنوبي

 

طبيعت زيباي دوساري

 

نقشه جغرافيايي مسير دسترسي به هامون جازموريان

 

نقشه جي پي اس مسير دسترسي به هامون جازموريان

 

سفر تيم كارشناسان گروه جغرافياي استان كرمان به جازموريان

 

همراهي وراهنمايي آقايان بامري همكاران فرهنگي وراهنماي محلي به جازموريان

 

در مسير جاده جيرفت به رودبار

   

بخش زهكلوت رودبار منطقه جازموريان

 

هنرستان كشاورزي شهدا زهكلوت محل اسكان تيم

 

جاده زهكلوت

 

نخلستان هاي زهكلوت

 

نخلستاني در زهكلوت

   

سوخت گيري در زهكلوت جهت عزيمت به جازموريان

 

در راه جاده خاكي زهكلوت به چاه داد خدا ورفتن به قلب جازموريان

 

پرورش شتر در منطقه جازموريان

 

پرورش شتر در منطقه جازموريان

 

پوشش گياهي حاشيه جازموريان

   

رويش اولين جوانه هاي زمستاني در جازموريان

 

گياهان بومي جازموريان

 

گياهان بومي جازموريان

 

گياهان بومي جازموريان

 

گياهان بومي جازموريان

   

گياهان بومي جازموريان

 

40كيلومتري زهكلوت در قلب دشت جازموريان

 

تيم كارشناسان گروه جغرافياي استان كرمان وهمراهان در جازموريان

 

دشت خشكيده جازموريان

 

زمين ترك خورده وخشكيده جازموريان قبل از بارش زمستاني سال1389

   

زمين هاي شوره زار وقليايي عاري از گياه جازموريان

 

هندوانه ابوجهل يا حنظل در جازموريان

 

هندوانه ابوجهل يا حنظل در جازموريان

 

نبكا هاي تشكيل شده توسط درختچه تاغ در جازموريان

 

نبكا هاي تشكيل شده توسط درختچه تاغ در جازموريان

   

حضور در منطقه عشاير نشين طايفه بامري در حوالي زهكلوت

 

گفتگو با مردم كپر نشين منطقه زهكلوت

 

كپر محل اسكان عشاير زهكلوت

 

كپري ديگر

 

كپري ديگر

   

نماي داخلي وچيدمان اثاثيه يك كپر عشاير زهكلوت

 

عشاير كپر نشين منطقه محروم زهكلوت

 

بچه هاي عشاير طايفه بامري زهكلوت

 

چاه آب تنها منبع آب شرب و كشاورزي عشاير زهكلوت

نماي كوه چهلتن از دشت بردسير

 

روستاي باغ بزم پاي كوه چهلتن

 

سمت راست قله چهلتن

 

درخت گردو كهنسال دره چهلتن

 

پوشش گياهي جهلتن

   

درختان ارس دره چهلتن

 

بوته درمنه دره چلتن

 

بوته هاي گون دره چهلتن

 

دره پر برف منتهي به قله كوه چهلتن

 

دره پر برف منتهي به قله كوه چهلتن

   

نماي ارتفاعات سفيد پوش برفي چهلتن زمستان 1386

 

قله 3875متري كوه چهلتن زمستان 1386

 

دره يخدون

بيدخون

 

باغات جديد گردو

دره يخدون

 

باغات جديد گردو

دره يخدون

   

چشمه سار زلال وگوارا

دره يخدون

 

گلهاي وحشي

دره يخدون

 

پوشش برف

دره يخدون

 

غارو يخچال طبيعي

يخدون بيدخون

 

گلهاي وحشي

دره بيدخون

   

چشمه سار

يخدون بيدخون

 

درياچه ترشاب

بردسير

 

درياچه حلبي ساز بردسير

 

طبيعت زيباي بردسير كوه كله گاوي

 

طبيعت زيباي بردسير كوه كله گاوي

   

طبيعت زيباي بردسير

 

طبيعت زيباي بردسير

 

طبيعت زيباي بردسير

 

طبيعت زيباي بردسير

 

طبيعت زيباي بردسير

   

طبيعت زيباي بردسير

 

طبيعت زيباي بردسير

نقشه دسترسي به منطقه گردو دركار از شهر رابر

 

نقشه مسير كوهنوردي قله لاله زار از گردو دركار

 

مانور گروههاي كوهنوردي سراسري كشور در شهر رابر پنجشنبه1387.2.26

 

مانور گروههاي كوهنوردي سراسري كشور در شهر رابر

 

مراسم شصتمين سالگرد تاسيس هيئت كوهنوردي كرمان سالن تربيت بدني رابر

   

تجليل از برگزديدگان كوهنوردي كرمان درمراسم شصتمين سالگرد تاسيس هيئت كوهنوردي كرمان

 

منطقه گردو دركار رابر با درختان تنومند وكهنسال گردو(2500ساله)

 

شاخه هاي درخت گردو كه به طور طبيعي با خم شدن بر روي زمين تبديل به درخت جديد شده اند

 

گردو دركار وچشمه آب خشكيده آن

 

عشاير گردو دركار

   

آبشار گردو دركار

 

صعود گروههاي كوهنوردي سراسر كشور به قله لاله زار جمعه 1387.2.27به سرپرستي آقاي رسول زندي

 

صعود گروههاي كوهنوردي سراسر كشور به قله لاله زار

 

آبشار هاي زيبا در قعر دره اي تنگ منتهي به كوه لاله زار

 

پوشش گياهي طبيعي منطقه لاله زار

   

گياهي مينياتوري وزيبا كمي پائين تر از قله

 

جويبار هاي زلال با آب بسيار خنك وگوارا كوه لاله زار

 

چمن طبيعي كمي پائين تراز قله لاله زار

 

اولين نماي قله از چمنزار زير كوه لاله زار

 

حركت بر روي خط الراس ارتفاعات لاله زار

   

تخته سنگهاي بزرگ آتشفشاني قله لاله زار

 

نماي كوه شاه از قله لاله زار

 

بر بلنداي قله لاله زار با ارتفاع4397متر

 

گروههاي كوهنوردي مختلف بر بلنداي قله لاله زار

رابرجبهه جنوبي ارتفاعات لاله زار زمستان 86

 

دره عشق آباد

رابر

 

گياهان مينياتوري زيبا

دره عشق اباد

 

مزارع سيب زميني

دره هراران

 

زندگي عشاير

رابرگردو دركار

   

دره گردو دركار

رابر

 

گلهاي وحشي

كوه لاله زار

 

صعود مشترك

كوه شاه

 

دره گردو دركار

رابر

 

آبشار گردو دركار

رابر

   

صخره قد برافراشته

كوه لاله زار

 

نماي شهر رابر

كوه لاله زار

 

قله لاله زار

جبهه جنوبي

 

قله كله ماري

از قله لاله زار

 

كوه شاه

از قله لاله زار

   

راس قله

كوه لاله زار

 

تخت شاهزاده

كوه شاه

 

نماي قله

كوه شاه

 

صعود مشترك

كوه شاه

 

تخت شاهزاده

كوه شاه

   

گلهاي پونه

دره هراران

 

دره هراران

كوه شاه

 

دره هراران

كوه شاه

 

سيب زميني كاري

دره هراران

 

حيات وحش

كوه خبر

   

حيات وحش

كوه خبر

 

نماي روستاي خبر

قله خبر

 

قله چاه برف

كوه خبر

 

ديواره مرتفع

كوه خبر

 

جنگل طبيعي

كوه خبر

   

جنگل طبيعي

كوه خبر

 

صخره هاي خط الراس

كوه خبر

 

جنگل طبيعي

كوه خبر

 

پوشش گياهي طبيعي

كوه خبر

 

مراتع طبيعي

كوه خبر

   

شاه ولايت

خبر

 

ياس چمن

گردنه كفنوئيه

 

دره طرنگ

 

دره طرنگ

 

آبشار عشق آباد

رابر

   

دامنه كوه طرنگ

 

دهانه ورودي

غار طرنگ

 

زيبايي هاي

غار طرنگ

 

زيبايي هاي

غار طرنگ

 

زيبايي هاي

غار طرنگ

   

زيبايي هاي

غار طرنگ

 

زيبايي هاي

غار طرنگ

 

زيبايي هاي

غار طرنگ

 

زيبايي هاي

غار طرنگ

 

آبشار عشق آباد

رابر

   

غار طرنگ

 

نردبان سيم بكسلي

غار طرنگ

 

روستاي دره رَنج مبدا حركت به سوي غار

 

ارتفاعات داوران و محل غار ميرزا

 

ارتفاعات داوران و محل غار ميرزا

 

ورود به داخل غار

 

شناسايي كامل غار ميرزا توسط گروه امداد ونجات هلال احمر كرمان

 
 
 

نصب كارگاه جهت فرود به اعماق غار با استفاده از تجهيزات

 

يكي از دالان هاي ورودي غار

 

يكي از تالار هاي غار

 

غاربسيار زيباي ميرزا رقيب سرسخت غار عليصدر وكتله خور

 

تصوير نام محمد بر ديوار غار

 
 
 

اين تصوير دو چشم را تداعي مي نمايد كه اولين بازديد كنندگان خود را نظاره گر است

 

چكنده اي شبيه انگشت دست

 

حفر هاي نفوذي به داخل غار

 

اشكال بلوري شده بسيار زيبا در سقف غار

 

چكنده هاي سقف غار

 
 
 

بلورهاي كلسيت تشكيل شده در كف غار

 

حفره اي ديگر

 

چكنده وچكيده

 

آبشار سنگي زيبا تشكيل شده در ديواره غار

 

نقش هنرمندانه خالق هستي بر سقف غار (فتبارك الله احسن الخالقين)

 
 
 

چكنده وچكيده

 

آبشار سنگي بسيار زيباي ديگر

 

وقتي چكنده به چكيده متصل مي شود ستوني زيبا را خلق مي نمايد

 

ستون هاي چكيده ي زيبا

 

ستون هاي چكيده ي زيبا

 
 
 

ستون هاي چكيده ي زيبا

 

چكنده وچكيده

 

اشكال بلوري زيبا

 

چكنده اي چسبيده بر سقف غار

 

اشكال بلوري شده

 
 

 

X