معرفی وبلاگ
ایران تونگین ولعل دنیاهستی//ایران توفریبنده وزیباهستی نام تونکوست چون کهن ایرانی//تاریخ خجسته یل وشیرانی// مهدهنری نقش جهان درگاهت//شیرازوسپاهان اثرزیبایت// هرکس گذرش درتورسدمی بیند//ازشاخه زیبات گلان می چیند// هردم که نظردررخ توبنماید //مدهوش تووجلوه کویت باشد// آثارتوزیباونکودرهمه جاست//هرشهربه آثارخوشت می نازد// مهمان چوبه این نغمه سرا بازآید//درکوی توگرددبری ازغم یادش// اثرمدیروبلاگ محمدعلی حاجیان
دسته
لرنيگ سنترمرجع تخصصي آموزش هاي وب
رابين وب آموزش برنامه نويسي وب
وبلاگ آي كامپ
آموزش ويديويي فتوشاپ،فلش و...............
Cg TV
قوي ترين و بهترين سايت آموزشي كشور
ايران سرزمين – آموزش طراحي صفحات وب
سايت تخصصي آموزش جاوااكسريپت،وب وطراحي
ايران سرزمين
بوق بوق ايران
ايران شناسي
ايرانگردي
ايران هميشه جاويدان
پايتخت فرهنگي جهان اسلام
ايرووون
4چشم
ميهن ما
توريسم ايران
هنرصنايع دستي وخانواده
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1511262
تعداد نوشته ها : 2866
تعداد نظرات : 132

JavaScript Codes
Rss
طراح قالب
رديف نام روستا كد روستا نام دهستان نام بخش
1 هارون آباد سفلي 40 آب بر مركزي
2 كوهكن عليا 45 آب بر مركزي
3 هزار رود سفلي 47 آب بر مركزي
4 هارون آباد عليا 101 آب بر مركزي
5 قانقعلي سفلي 106 آب بر مركزي
6 هزار رود عليا 110 آب بر مركزي
7 آبستاكول 178 آب بر مركزي
8 جزلاندشت 43 درام مركزي
9 قشلاق پاوه رود 44 درام مركزي
10 كلوچ 46 درام مركزي
11 درام 108 درام مركزي
12 كپز 237 درام مركزي
13 مامالان 41 گيلوان مركزي
14 زهترآباد 42 گيلوان مركزي
15 تشوير 48 گيلوان مركزي
16 قارقلي چم 49 گيلوان مركزي
17 گيلوان 102 گيلوان مركزي
18 هندي كندي 103 گيلوان مركزي
19 تسكين 104 گيلوان مركزي
20 ده بهار 105 گيلوان مركزي
21 خرم آباد كهريز 107 گيلوان مركزي
22 گيلانكشه 109 گيلوان مركزي
23 چمله 177 گيلوان مركزي
24 شيت 182 چورزق چورزق
25 وليس 194 چورزق چورزق
26 انذر 307 چورزق چورزق
27 جياء 308 چورزق چورزق
28 گمر كوه 385 چورزق چورزق
29 شقاقي انذر 388 چورزق چورزق
30 جز لا 391 چورزق چورزق
31 گوهر 392 چورزق چورزق
32 شقاقي جزلا 393 چورزق چورزق
33 كلوئيم 394 چورزق چورزق
34 ايچ 411 چورزق چورزق
35 سرخ آباد 457 چورزق چورزق
36 ارشت 458 چورزق چورزق
37 سرخه ميشه 462 چورزق چورزق
38 زاچكان 463 چورزق چورزق
39 وليدر 465 چورزق چورزق
40 سانيز 183 دستجرده چورزق
41 الزين 193 دستجرده چورزق
42 قاضي بلاغي 306 دستجرده چورزق
43 دستجرده 309 دستجرده چورزق
44 كهيا 386 دستجرده چورزق
45 سرخه ديزج 387 دستجرده چورزق
46 وني سر 389 دستجرده چورزق
47 دهنه 390 دستجرده چورزق
48 رزه بند 412 دستجرده چورزق
49 قلات 464 دستجرده چورزق

 


ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 هارون آباد سفلی 40 آب بر مرکزی
2 کوهکن علیا 45 آب بر مرکزی
3 هزار رود سفلی 47 آب بر مرکزی
4 هارون آباد علیا 101 آب بر مرکزی
5 قانقعلی سفلی 106 آب بر مرکزی
6 هزار رود علیا 110 آب بر مرکزی
7 آبستاکول 178 آب بر مرکزی
8 جزلاندشت 43 درام مرکزی
9 قشلاق پاوه رود 44 درام مرکزی
10 کلوچ 46 درام مرکزی
11 درام 108 درام مرکزی
12 کپز 237 درام مرکزی
13 مامالان 41 گیلوان مرکزی
14 زهترآباد 42 گیلوان مرکزی
15 تشویر 48 گیلوان مرکزی
16 قارقلی چم 49 گیلوان مرکزی
17 گیلوان 102 گیلوان مرکزی
18 هندی کندی 103 گیلوان مرکزی
19 تسکین 104 گیلوان مرکزی
20 ده بهار 105 گیلوان مرکزی
21 خرم آباد کهریز 107 گیلوان مرکزی
22 گیلانکشه 109 گیلوان مرکزی
23 چمله 177 گیلوان مرکزی
24 شیت 182 چورزق چورزق
25 ولیس 194 چورزق چورزق
26 انذر 307 چورزق چورزق
27 جیاء 308 چورزق چورزق
28 گمر کوه 385 چورزق چورزق
29 شقاقی انذر 388 چورزق چورزق
30 جز لا 391 چورزق چورزق
31 گوهر 392 چورزق چورزق
32 شقاقی جزلا 393 چورزق چورزق
33 کلوئیم 394 چورزق چورزق
34 ایچ 411 چورزق چورزق
35 سرخ آباد 457 چورزق چورزق
36 ارشت 458 چورزق چورزق
37 سرخه میشه 462 چورزق چورزق
38 زاچکان 463 چورزق چورزق
39 ولیدر 465 چورزق چورزق
40 سانیز 183 دستجرده چورزق
41 الزین 193 دستجرده چورزق
42 قاضی بلاغی 306 دستجرده چورزق
43 دستجرده 309 دستجرده چورزق
44 کهیا 386 دستجرده چورزق
45 سرخه دیزج 387 دستجرده چورزق
46 ونی سر 389 دستجرده چورزق
47 دهنه 390 دستجرده چورزق
48 رزه بند 412 دستجرده چورزق
49 قلات 464 دستجرده چورزق

 

 

شنبه چهارم 9 1391 13:22
X